REGULAMIN WARSZTATÓW JĘZYKOWO-RUCHOWYCH

 

 

Organizatorem warsztatów jest „Baba z Angola” ul. Radzionkowska 29C, 42- 622 Świerklaniec oraz „Alan Langer - MMA&Performance” ul. Katowicka 30B , 41-600 Świętochłowice.

Prowadzący warsztaty językowo-ruchowe dokładają wszelkich starań, by stworzyć uczniom jak najlepsze warunki przyswojenia materiału, umożliwia im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach.

1. Uczestnikami warsztatów językowych mogą być dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

2. Warsztaty odbywają się w dniach wyznaczonych przez Organizatora.

3. Zajęcia odbywają się godzinach 10:00-12:30.

4. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest pisemne zgłoszenie drogą mailową/SMS/funpage ; na adres: babazangola@interia.pl / langermma@gmail.com lub telefonicznie: 510 792 199/ 695-462-180. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30 zł/os. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika. Zaliczkę należy wpłacić w terminie do 3 dni od przyjęcia rezerwacji. Resztę należności należy uregulować najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

6. Wpłat należy dokonać na poniższe dane:

Paulina Dowczyńska

 ul. Radzionkowska 29C

42-622 Świerklaniec

ING BANK ŚLĄSKI : 38 1050 1243 1000 0091 4461 9567 

W tytule: Imię i Nazwisko dziecka

Opłatę można również uiścić osobiście.

7. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy uczestnik przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 i nie jest on w stanie uczestniczyć w zajęciach - wtedy następuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.

8. Opłata za warsztaty wynosi 70 zł.

9. „Baba z angola” oraz „Alan Langer - MMA&Performance”  nie udziela odpisów za nieobecności uczestnika w trakcie trwania turnusu.

10. Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę̨ na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas  każdych warsztatów/zajęć organizowanych przez „Baba z angola” oraz „Alan Langer - MMA&Performance” oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem warsztatów językowo-ruchowych Baba z angola oraz Alan Langer - MMA&Performance wraz z regulaminami załączonymi, akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka oraz w razie takiej potrzeby, wyjaśnienia mu jego postanowień.