Polityka prywatności

Informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Klientów jest Studio treningowe MMA & Performance mieszczące się przy ul. Katowickiej 30B, 41-600 Świętochłowice.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Studio
  2. udostępniania usługi rezerwacji wybranych zajęć za pośrednictwem strony internetowej prosymetria.pl
  3. kontaktu z Klientem,
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu świadczenia usług oferowanych przez Studio.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla świadczenia usług oferowanych przez Studio, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem:
  1. podmiotów świadczących usługi dostawy produktów
  2. podmiotów świadczących usługi płatności online
  3. podmiotu świadczącego usługi hostingowe poprzez zapisanie ich i przechowywanie na serwerze
 6. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.