Regulamin Przyjęć Urodzinowych/Imieninowych w studiu treningowym „MMA & Performance”

Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Organizator: Studio treningowe „MMA & Performance” oraz Studio Wspomagania Nauki Języka Angielskiego „Baba z angola”
 2. Uczestnik urodzin – dziecko w wieku 5-16 lat, które zostało zgłoszone do wejścia do studia treningowego.
 3. Zamawiający – osoba, która wpłaca zadatek na poczet przyjęcia urodzinowego/imieninowego oraz rezerwuje urodziny. Osoba, która ukończyła 18 lat i sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w Sali zabaw.

 

Postanowienia ogólne:

 1. Rezerwacja wstępna terminu przyjęcia urodzinowego może być dokonana osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem Studia Treningowego „MMA & Performance” oraz Regulaminem Przyjęć Urodzinowych/Imieninowych Studia Treningowego „MMA & Performance”.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł w recepcji Sali zabaw lub na rachunek bankowy:
  Paulina Dowczyńska

 ul. Radzionkowska 29C

42-622 Świerklaniec

ING BANK ŚLĄSKI : 38 1050 1243 1000 0091 4461 9567

W tytule: Imię i Nazwisko dziecka

Opłatę można również uiścić osobiście.

 1. Rezerwacja terminu przyjęcia – bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest przez 3 dni kalendarzowe od momentu założenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zadatku w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 2. Zadatek wpłacony jest przez Zamawiającego na konkretną datę, godzinę przyjęcia urodzinowego i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy urodzinowej w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty uroczystości.
 3. W sytuacji przeniesienia przyjęcia urodzinowego na inną datę i organizacji urodzin w ciągu 1 miesięcy – zadatek nie przepada.
 4. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po zakończeniu przyjęcia gotówką lub przelewem w recepcji Studia Treningowego „MMA & Performance”.

 

 

 

Przyjęcie:

 1. Przyjęcie urodzinowe odbywa się w pokoju urodzinowym, które znajdują się w studiu treningowym.
 2. Przyjęcie urodzinowe zaplanowane jest na 3 godziny. Czas liczony jest od ustalonej godziny, nie od momentu zebrania się gości. W tym czasie udostępniany jest pokój urodzinowy.
 3. W pokoju urodzinowym dostępne są: krzesełka dla dzieci, nakrycia, poczęstunek oraz napoje dla dzieci wg wybranego pakietu.
 4. Za uczestnika urodzin uważa się dziecko, które ukończyło piąty rok życia. 
 5. Liczba uczestników przyjęcia urodzinowego w pakiecie wynosi – łącznie z jubilatem/ solenizantem – min.10 dzieci. 
 6. Każdy dodatkowy uczestnik powyżej 10 osób ponosi dodatkową opłatę zgodną z cennikiem.
 7. W przypadku przyjęć urodzinowych/imieninowych z więcej niż jednym solenizantem/jubilatem do każdego pakietu należy doliczyć 100 PLN.
 8. W okresie świąt, obowiązuje cennik weekendowy. Naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 5zł/os.
 9. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź osobiście o zmianach dotyczących liczby gości, pakietu, dodatkowych atrakcji minimum 2 dni przed planowanym przyjęciem.
 10. Przekąski w trakcie przyjęcia urodzinowego przeznaczone są wyłącznie dla dzieci będących uczestnikami przyjęcia. Poczęstunek może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 11. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego: konfetti, własnego jedzenia i picia (w tym szampana typu Piccolo, kawy, herbaty, termosów z wodą, pizzy itp.) 
 12. Studio zapewnia animatora do obsługi przyjęcia urodzinowego.
 13. Animator prowadzi zabawy nieoparte o muzykę. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez animatora w celu ubarwienia sobie czasu pomiędzy wprowadzeniem kolejnych atrakcji. Jest również dla wielu animatorów sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą
 14. Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę̨ na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas  każdych warsztatów/zajęć organizowanych przez „Baba z angola” oraz „Alan Langer- MMA&Performance” oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji.

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Przyjęć Urodzinowych/Imieninowych 
w studiu treningowym „MMA & Performance” oraz z regulaminami załączonymi, akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka oraz w razie takiej potrzeby, wyjaśnienia mu jego postanowień.