REGULAMIN WEEK SUMMER CAMP

Organizatorem obozu jest „Baba z Angola” ul. Radzionkowska 29C, 42- 622 Świerklaniec oraz „Alan Langer - MMA&Performance” ul. Katowicka 30B, 41-600 Świętochłowice.

Prowadzący obóz WEEK SUMMER CAMP dokładają wszelkich starań, by stworzyć uczestnikom jak najlepsze warunki przyswojenia materiału, umożliwia im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach.

1. Uczestnikami warsztatów językowych mogą być dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

2. Obóz odbywa się w dniach wyznaczonych przez Organizatora tj. 8.08.2022-12.08.2022.

3. Uczestnik będzie przekazywany tylko prawnym opiekunom. Gdy prawny opiekun nie jest w stanie odebrać uczestnika, zobowiązany jest do przekazania pisemnego upoważnienia.

4. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 8:00-15:00. Rodzic bądź osoba upoważniona zobowiązana jest przyprowadzić uczestnika nie wcześniej niż 8:00 oraz odebrać nie później niż 15:00. Każde rozpoczęte 30 min wiąże się z dopłatą 30 zł.

5. Rodzic bądź osoba upoważniona zobowiązana jest w wyposażenie uczestnika o zmienne obuwie oraz zmienny strój jak i dostosowanie stroju do warunków pogodowych (tj. czapka, parasol).

6. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest pisemne zgłoszenie drogą mailową/SMS/funpage; na adres: babazangola@interia.pl / langermma@gmail.com lub telefonicznie: 510 792 199/ 695-462-180. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 150 zł/os. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika. Zadatek należy wpłacić w terminie do 31.07.2022. Resztę należności należy uregulować najpóźniej do 3 dni przed rozpoczęciem obozu.

7. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy uczestnik przedstawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 i nie jest on w stanie uczestniczyć w zajęciach - wtedy następuje zwrot 100% wpłaconej kwoty.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania obozu, gdy liczba uczestników nie wyniesie minimum 10 osób.

9. Wpłat należy dokonać na poniższe dane:

Paulina Dowczyńska

 ul. Radzionkowska 29C

42-622 Świerklaniec

ING BANK ŚLĄSKI : 38 1050 1243 1000 0091 4461 9567 

W tytule: Imię i Nazwisko dziecka

Opłatę można również uiścić osobiście u ogranizatorów.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany atrakcji na wypadek zmiennych warunków pogodowych. 

11. Opłata za obóz wynosi 500 zł / tydzień lub 120 zł / za dzień. Cena zawiera codzienne wyżywienie (tj. śniadanie, obiad oraz podwieczorek, nielimitowany dostęp do wody), opieka wykwalifikowanej kadry, opłaty za przejazd jak i wstęp na zorganizowane wyjścia oraz niezbędne materiały dydaktyczne. Cena zawiera również Ubezpieczenie NNW.

12. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt pozostawiony w szatni (tj. sprzęty elektroniczne).

13. „Baba z angola” oraz „Alan Langer - MMA&Performance” nie udziela odpisów za nieobecności uczestnika w trakcie trwania turnusu.

14. Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę̨ na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas trwania obozu organizowanych przez „Baba z angola” oraz „Alan Langer - MMA&Performance” oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych, a także na profilach społecznościowych w celach informacji i promocji.