Trening indywidualny dla dzieci

Zajęcia trwają 60 minut.

Trening indywidualny jest przeznaczony dla dzieci od 4 do 14 roku życia.

Trening indywidualny dzieci ma na celu poprawę zdolności fizycznej niezbędnej do
wykonywania codziennych zadań oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych.

Podczas zajęć skupiamy się na gimnastyce korekcyjnej, dzięki której:

Dodatkowo skupiamy się na poprawie głównych zdolności koordynacyjnych które powinno się kształtować w tym okresie wiekowym, jakimi są:

Do naszych zajęć wykorzystujemy nowoczesny sprzęt do treningu kognitywnego oraz technologię VR. Zajęcia po konsultacji z opiekunem, można urozmaicić poprzez wprowadzanie elementów sztuki walki.

Sporty walki ukierunkowane są na rozwój fizyczny i duchowy. Dzieci pracują nad wydolnością, sprawnością fizyczną, uczą się dyscypliny, opanowania. Dodatkowo pracują nad radzeniem sobie ze strachem, co kształtuje osobowość. Jednocześnie dziecko uczy się poszanowania osób starszych, posiadających większe doświadczenie.

Ważności karnetów:
1 wejście – 1 miesiąc
4 wejścia – 1 miesiąc
8 wejść – 2 miesiące
12 wejść – 3 miesiące

HARMONOGRAM