Konsultacja treningowa

Sięgnij po wiedzę naszych trenerów

Konsultacja treningowa przeznaczona jest dla osób w każdym wieku bez względu na posiadany poziom i doświadczenie w sporcie.

Obejmuje ona badanie składu ciała, wysokości ciała, mobilności i zakresu ruchomości w stawach, ocena postawy ciała i zdefiniowanie występujących dysfunkcji i przykurczy mięśniowych. U dzieci dodatkowo oceniamy wiek w którym osiągną dojrzałość biologiczna.

Oceniamy również poprawność wykonywania podstawowych ćwiczeń trójboju siłowego, dwuboju oraz plajometryki.

Dla bardziej zaawansowanych sportowców oceniamy dodatkowo siłę maksymalną, siłę dynamiczną kończyn dolnych i górnych oraz wybrane koordynacyjne zdolności motoryczne.

Posiadamy specjalistyczny sprzęt pomiarowy który cechuje się rzetelnością pomiarową. Wykorzystujemy go w badaniach do oficjalnych publikacji naukowych.

Wszystkie wyniki badań są interpretowane i omawiane z ćwiczącym, po którym otrzymuje on ogólne zalecenia treningowe lub ma możliwość wykupienia zindywidualizowanego planu treningowego.

HARMONOGRAM